آیفون امسال دیرتر عرضه می‌شود

آیفون امسال دیرتر عرضه می‌شود

امسال، دهمین سالگرد عرضه‌ی آیفون است. شایعه‌ها می‌گویند که اپل می‌خواهد به همین مناسبت، امسال سه آیفون عرضه کند: دو گوشی که پیشرفت‌های کمتری داشته‌اند…