معرفی بازی Block Balls

معرفی بازی Block Balls

معرفی بازی  Block Balls   بازی Block Balls به بازی پرندگان خشمگین شباهت داره. تو این بازی با مجموعه از بلوک هاروبه رو میشیم که رو هر…