مجله خبری دنیای مجازی پوسته مجله خبری وردپرس

تردد ماشین‌های خودران بدون حضور انسان محقق می‌شود

کالیفرنیا یکی از چندین ایالتی است که به شرکت‌های مستقر در خود اجازه داده بر روی ماشین‌های خودران کار کنند در حالی که یک انسان هم درون خودرو باشد و در صورت بروز مشکل بتواند از حادثه جلوگیری کند. حال در صورت تصویب قوانین جدید ظاهرا این ایالت به ماشین‌های خودران، بدون وجود یک انسان درون ماشین هم اجازه حضور در جاده‌ها را خواهد داد.

طرح اولیه این قوانین این نکته را هم بیان می‌کنند که این خودروها برای در ارتباط قرار داشتن با فردی که قصد آزمایش‌ آن‌ها را دارد باید ارتباط دوطرف داشته باشند. اگر این تغییرات در قوانین تصویب شود احتمالا ظاهر، فضا و اتفاقات درون شهر تغییرات قابل توجهی می‌کنند.

به گزارش رویترز کالفرنیا به ۱۵ شرکت اجازه داده ماشین‌های خودران را در جاده‌ها آزمایش کنند اما در حال حاضر هنوز لازم است که مطمئن شوند یک انسان پشت فرمان ماشین حضور دارد تا اگر خودرو از کنترل خارج شد حادثه‌ای رخ ندهد. حال با این تغییرات برخی از شرکت‌ها که ماشین‌های خودران بدون فرمان و پدال می‌سازند حسابی ذوق زده خواهند شد.

قوانین جدید شرکت‌ها را از تبلیغ ماشین‌های نیمه خودران به عنوان ماشین‌های خودران منع کرده تا از هر نوع آشفتگی در این حوزه پرهیز شود. البته هنوز با قاطعیت نمی‌توان گفت که همه این تغییرات تصویب خواهند شد یا صرفا بعضی از آن‌ها در قوانین نهایی لحاظ می‌شوند.

‌‌home-where-768x488

[template id=”1077″]

منبع: Ubergizmo – digikalamag