[…] ربات دیگری در اعماق یکی از رآکتورهای نیروگاه اتمی فوکوشیما از کار افتاد. این ربات در تلاش برای یافتن و جمع‌آوری سوخت رادیواکتیو مذاب فرستاده شده بود. این دومین رباتی بود که در این دو هفته در نیروگاه فوکوشیما در ژاپن خراب شد. نیروگاه اتمی فوکوشیما دایچی (Fukushima Daiichi) در اثر زلزله و سونامی ۲۰۱۱ آسیب جدی دیده بود. […]