سرزمین‌عجایب ستارگان: تصویر نجومی روز ناسا (۶ دی ۹۵)

عکس از X-ray: NASA/CXC/PSU/L. Townsley et al; Optical: UKIRT; Infrared: NASA/JPL-Caltech

به دلایل ناشناخته بعضی از پرجرم‌ترین ستاره‌هایی که تا به حال کشف کرده‌ایم در زایشگاه‌ ستاره‌ای NGC 6357 تشکیل می‌شوند. این زایشگاه ستاره‌ای عجیب حاوی تعداد زیادی رشته‌ی گاز و غبار است که حفره‌های عظیم خوشه‌های ستاره‌ای پرجرم را در بر گرفته‌اند. این الگوهای پیچیده بر اثر برهمکنش بین بادهای میان‌ستاره‌ای، فشارهای تابشی، میدان‌های مغناطیسی و گرانش بوجود آمده‌اند. عکسی که در بالا می‌بینید از داده‌های تلسکوپ نور مرئی UKIRT در هاوایی (رنگ آبی)، داده‌های تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر (نارنجی) و داده‌های تلسکوپ پرتوی ایکس چاندرا (صورتی) بدست آمده است. NGC 6357 حدود ۱۰۰ سال نوری قطر دارد و در فاصله‌ی ۵۵۰۰ سال نوری از ما و صورت فلکی عقرب قرار گرفته است. طی ۱۰ میلیون سال آینده پرجرم‌ترین ستاره‌هایی که در آن می‌بینیم منفجر خواهند شد.

عکس بزرگتر را در سایت تصویر نجومی روز ناسا ببینید.

ngc6357

منبع: APOD.Nasa.gov-digikalamag
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *